Pơk uănh mông nar djăt: 24/2/2021

 

VOV4.M’nông: Thượng viện Mỹ nar 23/2 ho\ u\ch an wa Linda Thomas Greenfield [ư Đại sứ Mỹ ta Liên Hợp Quốc. Đah 78 phiếu u\ch n’hanh 20 phiếu dun, Thượng viện Mỹ ho\ uănh an nău dăn đă bah Tổng thống Joe Biden lah wa Linda Thomas Greenfield, du hê nu^h ho\ tă ơm g^t âk nău kan tâm boh dak bah dih, [ư Đại sứ Mỹ ta Liên hợp quốc. Wa Greenfield, 68 năm deh, ho\ 35 năm ơm tă  g^t kan tâm boh dak bah dih n’hanh ho\ tă pah kan ta 4 châu lục. Ndrel nar, Thượng viện Mỹ ho\ u\ch dơn wa Tom Vilsack [ư Bộ trưởng Nông nghiệp tâl 32 bah Mỹ. Wa Vilsack tă [ư nău kan dja tâm bar năm bah bah Tổng thống Barack Obama.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương