Pơk uănh mông nar djăt: 3/2/2021

VOV4.Mnông – Măng nđaơ 2/2, ta Thủ đô Hà Nội le\ [ư bôk nău kan nghệ thuật “Khát vọng-Toả sáng” mbah rhơn lôch ue\h bah Đại hội đại biểu lam dak rơh tal 13 bah đảng Cộng sản Việt Nam”. Bôk nău kan yor Ban Tuyên giáo Trung ương, N’gâng kan Văn hoá, Thể thao n’hanh pâl nđaih, UBND TP Hà Nội tâm rgop [ư. Aơ lah bôk nău kan rdâk [ư du\t ue\h, têh hvi, đah bôk nău: rnê rhơn đảng, rnê rhơn Wa Hồ he, rnê tâm rnglăp ăp rnoi mpôl le\ [ư jêng âk têh kuăng, geh nkô| nău têh bah rgâl mhe n’hanh hun hao neh dak. Bôk nău kan le\ jêng mông nar răm m’ak, rhơn bah lam đảng, lam [on lan n’hanh lam tahen, mbah rhơn lôch ue\h bah Đại hội đại biểu lam dak rơh tal 13 bah đảng n’hanh wơt du năm mhe Tân Sửu 2021.

         

          Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương