Pơk uănh mông nar djăt: 11/12/2020

VOV4.M’nông: N’gâng kan dak si ân gi\t, Việt Nam mra ntơm leo chuh dak si vắc xin bôk năp ân nu\ih u\ch êng to\ng nau dơi râng nau mi\n [ư nau kan tâm rơh 1. Hội đồng đạo đức tâm nau mi\n nkra y sinh neh dak ho\ r[u\n uanh năl ndrel ma nchră luh nau kan mi\n njêng rlong leo do\ng rơh 1 đah văc xin Nanovax yor Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen nkra ndrel jao ân rmôt mât nau kan bah Học viện Quân y [ư tơm bôk nau kan mi\n nkra rlong lor ao. Hội đồng đạo đức neh dak nchră luh nau nchră kan săch nu\ih u\ch râng lor tâm rơh 1. Lơ 10/12, Học viện Quân y ho\ ndâk bôk nau kan rlong Vacxin Covid-19 ndrel mbơh nau săch nu\ih râng bôk năp gay mi\n. Lơ 17/12, mra chuh ân nu\ih bôk năp mpeh vắc xin râng nau mi\n njêng rơh 1./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương