Pơk uănh mông nar djăt: 24/2/2021

 

VOV4.M’nông: Nar 23/2, Liên Hợp Quốc an g^t nô nău tâm lơh ta miền trung Mali [ư hang rhiăng rbăn nu^h [on lan ân tât ntrơn du, Liên Hợp Quốc ân n’hao dăng bôk nău kan ntop kơl hao 563 rkeh đôlar gay ntop kơl 4,7 rkeh nu^h [on lan ta nkual dja. Văn phòng tâm pă ăp nău kan kơl nu^h bah Liên Hợp Quốc mbơh, bôk nău kan ntop kơl gay ma kơl rêh, mât njrăng ăp nu^h geh tât khuch bah rơh duh jêr. Rđ^l đah năm e nơh, rnoh nu^h ân dơi kơl năm aơ âk rlău 1,1 rkeh nu^h. Wa Mbaranga Gasarabwe – Nu^h mât bôk kan tâm pă kơl nu^h ta Mali, kuăl jă nău rgop gay to\ng nău u\ch geh bah nsum mpôl geh tât khuch. Păng lah rjăp nău khlay bah nău n’hao dăng ndơ kơl n’hanh geh ăp nău rgop prăk kaih năn ngăch, gay ntop kơl ăp nu^h geh tât khuch./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương