Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

 

VOV4.M’nông: Mbah rhơn Nar bu ur lam ntu\r neh (8/3), ôi ntri (5/3), ta Hà Nội, Hội Liên hiệp bu ur Việt Nam [ư Lễ nkah ndray 35 năm ndơ nkhôm rnê Kovalevskaia n’hanh pă an ndơ nkhôm rnê Kovalevskaia năm 2020 an 1 mpôl n’hanh 1 hê nu^h geh nău dơi ngăch prăl tâm pah kan gu\ m^n an ăp nu^h khoa học bu ur tâm trong kan  khoa học tự nhiên. Nê lah mpôl bu ur Viện hóa học ăp hợp chất thiên nhiên mpeh Viện Hàn lâm khoa học n’hanh Công nghệ Việt Nam đah âk ndơ geh m^n njêng dơi kơt do\ng ngăn ngăn tâm nău rêh. Du hê geh dơn ndơ nkhôm rnê lah PGS.TS Trương Thanh Hương, giảng viên gưl têh bộ môn tim mạch, Nhih nti Đại học Y Hà Nội đah âk ndơ geh m^n njêng y học dơi ndơ\ rgâl kơt: nt^t leo [ư sơch, nchroh, săm n’hanh t^ng groi nđôi nu^h ji hao âk cholesterol mham rnăk wâl ta Việt Nam n’hanh ndơ\ rgâl tât ăp ntu\k kan dak si tâm dâng; “Do\ng công nghệ gen tâm [ư njêng chíp sinh học rho\ do\ng nchroh n’hanh săm du đêt nău ji”./. 

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương