Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

 

VOV4.M’nông: {an rđău đă Rgum ôp uănh lam le\ rngôch Wa\ng sa n’gor Lâm Đồng năm 2021 ho\ dơi [ư Tâm nchră an [ư trong nchrăp n’hanh Rgum ôp uănh lam le\ rngôch wa\ng sa n’hanh ôp ntu\k kan si [u\t năm 2021. Jo\ tâm 3 nar, đại biểu dơi nđơn nkoch g^t tay ăp nkô| bah Quy định bah Thủ tướng chính phủ geh tât Rgum ôp uănh lam le\ rngôch wa\ng sa n’hanh ôp ntu\k kan si [u\t; Trong nkra n’hanh trong nchrăp Rgum ôp uănh lam le\ rngôch wa\ng sa n’hanh ôp ntu\k kan si [u\t năm 2021 bah Lâm Đồng; Nt^m nti pah kan nkoch trêng, ôp uănh groi nđôi ôp uănh rgum lam le\ rngôch; rblang n’hanh tâm ban u\ch ăp nkô| geh tât pah kan Rgum ôp uănh lam le\ rngôch…T^ng nê, rơh Rgum ôp uănh lam le\ rngôch wa\ng sa n’hanh ôp ntu\k kan si [u\t năm 2021 bah n’gor Lâm Đồng mbra [ư tâm 2 gâl: Rơh bôk năp, ntơm bah nar 1 khay 3 tât le\ khay 6 n’hanh rơh tâl bar [ư ntơm bah nar 1/7 tât le\ năm 2021. Nchrăp tât quý 2 năm 2022 mbra mbơh ngăn lôch jêh geh ôp uănh bah rơh Rgum ôp uănh lam le\ rngôch rơh dja./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương