Pơk uănh mông nar djăt: 20/6/2020

VOV4.Mnông- Lôch tă geh jo\ jong nău khuch khat bâh nuh srê Covid-19, ntu\k tăch rgâl kao, biăp ta Lâm Đồng le\ geh âk nău ueh mhe. Ăp nu^h mât tăm le\ rhơn rnôk ma biăp, kao lôch tăm le\ dơi geh tăch le\ n’hanh tăch đah rnoh khlăy.

Rnoh biăp ta Đà Lạt hao khlăy, biăp ê ho\ tât rơh rôk tôch le\ geh ăp nu^h tât dăn rvăt rgum lor. Mô dơn geh ăp ntil biăp geh rnoh khlăy ma ăp ntil kao ta Đà Lạt dôl geh hao khlăy đo\ng. yơn lah nu^h tăm kao mô nă rhơn yor khuch tât nuh srê, rnoh geh kao ta rnôk aơ mô âk. T^ng nău mbơh bâh ntu\k kan Công thương n’gor Lâm Đồng bâh du\t khay 4 tât a[aơ, nău tăch kao an dak bah dih le\ ntơm rgâl ueh, 5 khay bôk năm, n’gâng kan mât tăm kao le\ geh tăch an dak bah dih đah rnoh khlăy bơi tât 21 rkeh đôlar. Bôl ma ntu\k tăch rgâl biăp , kao le\ geh nău ueh, yơn lah an geh roh bâh 6-12 khay mơ dơi ndâk nsơm tay.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương