Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: Ta ngih kan Quốc hội, hội đồng săch kan neh dak ntơm r[u\n di\ng le\ tal pe đah nau rđau kan bah Kruanh Quốc hội, Kruanh Hội đồng săch kan neh dak Nguyễn Thị Kim Ngân. Nar r[u\n tal 3 bah Hội đồng săch kan neh dak mra djăt nau mbơh nau tă geh bah nau rgâl jêh rnôk rơh r[u\n nchră tal bôk năp mpeh nau kan, nau geh rnoh nu\ih ntoh măt Quốc hội gưl XV ndrel nau kan bah ăp ntu\k kan, rmôt kan tâm Trung ương ndrel n’gor gay nchrăp rơh r[u\n nchră tal 2 gay ma ndâk nchih moh săk bah ăp nu\ih ân geh săch lăp ntơh măt Quốc hội, ntơh măt Hội đồng nhân dân, mbơh nau kan ngăn bah Hội đồng săch kan ndrel ăp tiểu ban tă bah jêh rơh r[u\n Hội đồng săch kan neh dak tal 2 tât rnôk aơ, tâm nchră ăp nau mbơh nau ntru\nh mpeh ntu\k kan săch kan, moh săk ăp rmôt kan săch kan ndrel rnoh nu\ih ntoh măt Quốc hội geh săch tâm ăp ntu\k kan tâm lam dak./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương