Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

VOV4.M’nông: Nau mbơh tă bah Chính phủ Thái Lan mbơh, Kruanh n’gâng kan Myanmar Wunna Maung Lwin ndrel rmôt kan gưl prêh tât Bangkok tâm lơ 24/2 gay tâm nchră mpeh nau kan ru\ng răng đah nu\ih ndrel gưl kan mpeh Thái Lan ndrel Indonesia. Aơ lah nau hăn kan dak ba dih bôk năp bah du n’gâng kan gưl prêh Myanmar kơp ntơm rnôk tahen dak aơ hao mât nau kan tâm khay 2 mhe rlau. Nau kan bah mpeh tahen ho\ mâp geh nau dun lah ngăn bah nu\ih [on lan ndrel nsum mpôl lam ntur neh. Nau hăn kan bah wa Wunna Maung Lwin tât Thái Lan geh tât ndal, păng ho\ geh rơh tâm mâp jo\ du mông tâm tach ndrel mpăr Don Muang ta Bangkok, dah Kruanh n’gâng kan Thái Lan Pramudwinai. Ta nar tâm mâp, bar Kruanh n’gâng kan ho\ geh nau tâm nchră mpeh nau kan ta Myanmar, ngăn lah nau kan chính trị ko\ kơt lah ăp nau dun lah bah nu\ih [on lan dak aơ ndrel nau rvê bah nsum mpôl lam ntur neh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương