Pơk uănh mông nar djăt: 13/6/2020

VOV4.M’nông: Sở Khoa học n’hanh Công nghệ n’gor Kon Tum kan nsum đah Viện Mât njrăng si tăm n’hanh UBND nkuâl Tu Mơ Rông [ư tâm nchră njrăng n’gang tu ndru\ng chuh sa tơm sâm Ngọc Linh. Tơm sâm Ngọc Linh hao jêng mbrơi, way hon ta nâm mpu\m bri, l’^t mbe\, rmu\ ôm, n’glu n’hâm. Aơ lah ntu\k dơh an tu ndru\ng chuh sa, lơn lah tâm rnôk mât tăm rgum ri geh ma nău tuh ndru\ng chuh sa âk, lơn lah bu chuh ôm ko reh, mbr^ng rmih n’hanh bu krêp. Ta rnôk tâm nchră ăp đại biểu ho\ tâm rkhăch, tâm ôp nău tă ơm g^t kan tâm njrăng n’gang tu ndru\ng chuh sa, nău way mât tăm tơm sâm Ngọc Linh ta n’gor gay kơi ntop, lôch jêh ăp to\ng rêng [ư njrăng n’gang tu ndru\ng chuh sa tơm sâm Ngọc Linh lor rnôk dơi uănh an do\ng n’hanh [ư đề tài, ndơ\ rgâl jêh geh gu\ m^n tâm nău ngăn geh mât chăm tơm sâm Ngọc Linh ta n’gor./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương