Pơk uănh mông nar djăt: 1/12/2020

VOV4.Mnông-T^ng rnoh kơp bâh n’gâng kan dak si n’gor Kon Tum an saơ bâh bôk năm tât a[aơ lam n’gor geh 466 ntu\k ntưp nău ji đah rlău 2 rbăn nu^h ntưp nău ji luh mham rih Dengue.

Tâm rnôk ne\ ta Đăk Hà lah nkuăl geh rnoh nu^h ntưp nău ji luh mham rih du\t âk rlău 450 nu^h. aơ lah năm Kon Tum geh rnoh nu^h ntưp nău ji luh mham rih du\t âk tâm 4 năm dăch aơ. T^ng n’gâng kan dak si n’gor Kon Tum a[aơ, trôk nar dôl rgâl khay wai, rnoh nu^h ntưp nău ji luh mham rih bol le\ hu\ch âk yơn mbra hôm nha geh âk nuh srê ntưp rêng. Du\t nkah lah ăp nu^h ntưp srê luh mham rih hô, mbra geh nău ji hô way ta du\t năm. Yor ne\, nău leo kan njrăng rdâng nuh srê an t^ng di nău nt^m đă bâh n’gâng kan dak si hôm nha lah ntrong kan du\t khlăy gay ma mât săk soan an ăp nu^h [on lan n’hanh ntu\k rêh jêng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương