Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

 

  VOV4.M’nông: Bộ trưởng Môi trường Israel Gila Gamliel ho\ ntôn Iran geh tât nău khuch ler dak pring mhe aơ ta nklang dak lêng bah dak dja, [ư jêng khuch djơh neh ntu ndơ gu\ rêh mô ho\ tă geh ta Israel. T^ng Bộ Môi trường Israel, bôk duk [ư jêng ler dak pring bah mpeh du công ty Libi, hăn bah Iran hăn rlău kuel dak lêng Péc-xích, lôch nê hăn rlău n’hong dak me Suez. Israel nchroh geh du\t đêt 1 rbăn tấn hắc ín, tă bah nău tât khuch ler pring geh khay bah năp nơh geh dak rdu tâm kơh dak lêng. Nău tât dja mbra roh âk năm mơ dơi kuaih rgum kloh ue\h kơh dak lêng. Israel bah năp nê mbơh nt^l le\ rngôch ăp kơh dak lêng Địa Trung Hải bah dak dja an tât rnôk geh nău mbơh mhe. Hang rbăn nu^h râng kơl êng hăn tât ăp kơh dak lêng gay rgum donh hắc ín. Tahen Israel n’hao hang rbăn tahen gay tât kơl rgum kloh ue\h  kơh dak lêng đo\ng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương