Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

VOV4.Mnông – Ôi 5/3, ta Ngih Chính phủ, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam, Kruanh Ban nt^m rđau ngih dak njrăng n’gang srê Covid-19 [ư tơm rơh r[uưn Ban Nt^m rđau gay tâm nchră trong rdâng bah năp nu nău jêr jo\t mhe bah srê. Lah rjăp vaccine Covid-19 lah du trong mkra bôk năp đah jo\ jong gay uănh nđôi srê ta lam ntu\r neh, yơn tâm rnôk đêt nar 6 khay, 1 năm aơ tay ri vaccine mô ho\ di le\ rngôch, Groi Thủ tướng Vũ Đức Đam đă Ban nt^m rđau ăp gưl mât tay ăp trong njrăng n’gang srê kơt mhe rlău. Việt Nam njrăng mro, nchrăp đah nu nău geh nuh srê tâm nsum mpôl, an saơ ơm nu^h ji, joi nu^h ji ngăch, nchoeng n’gang nkual du\t ngăch, nsrôih an lơh dăng nuh srê đah trong way [ư bah Việt Nam m’hâm [ư an prăk do\ng đêt ngăn, nău rêh bah nu^h [on lan khuh khah. Đêt ngăn tâm 2-3 khay bah năp măt đah t^ng nu^h [on lan [ư t^ng ue\h nău mbơh 5K, đah ăp ngih pah kan ntu\k kan an đăp mpăn ăp rnoh an [ư đăp mpăn bah năp Covid-19.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương