Pơk uănh mông nar djăt: 18/6/2020

VOV4.M’nông – Ăp nar bah năp, ta xă n’har bri Ia O, nkuăl Ia Grai, Gia Lai, ndru\nh ônh rgum jêng mpôl tâm jay [on lan, krêp le\ rngôch ndoh ndơ, ndơ do\ng, ndơ sa...,

 

 

[ư nău rêh nu^h nu^h [on lan du\t njê. Wa Siu Nghiệp, Kruanh UBND xă Ia O, nkuăl Ia Grai, an g^t, ndru\ng ônh “lơh” jay [on lan le\ geh tâm yan mih nklăp 10 năm aơ. Yơn ăp năm, nu nău lo\ hô lơn. Năm aơ, mô knu\ng xă Ia O, nu^h [on lan ăp xă Ia Chía, Ia Khai, nkuăl Ia Grai dôl geh ndru\ng ônh [ư khuch nău rêh.

Ăp nar rnăk wâl nô Lê Văn Ninh mpê| ndru\ng ônh luh bah dih jay

 

Năm 2018, [on lan le\ jă mpôl cán bộ bah Viện Sốt rét-Ký sinh trùng, Côn trùng Quy Nhơn (Bình Định) tât ua\nh, joi dak si puh mô lah n’hu\ch ndru\ng ônh rêh. Yơn lah, tât a[aơ, ntu\k kan mô ho\ dơi joi trong mkra tam

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương