Pơk uănh mông nar djăt: 2/2/2021

VOV4.M’nông: Ôi lơ ½, wa Nguyễn Thị Thanh Lịch, Groi Kruanh UBND n’gor Gia Lai mbơh nau, n’gor geh tay du nkuăl geh nu\ih ntưp ma srê Covid-19. Nu\ih ntưp Covid-19 tal 6 ta Gia Lai geh saơ tâm nkuăl Krông Pa. Ndrel đah nu\ih ntưp tâm nkuăl aơ hôm geh du hê nu\ih ntôn êng, dôl ma kâp nau xét nghiệm. Bah năp nau tât bah srê Covid-19, Gia  Lai ho\ ntop 53 nu\ih cán bộ nai dak si tâm nkuăl geh srê gay ma kơl an ăp nkuăl, nkuăl têh geh nu\ih ntưp, nkre ntru\t dăng nau rgot joi ăp nu\ih F1, năn nkhah ndrel xét nghiệm. Jêh rnôk geh nau mbơh mpeh nu\ih geh ntưp srê Covid-19, rnâng kan rđau nau njrăng, rdâng srê Covid-19 nkuăl Krông Pa ho\ joi geh 20 nu\ih F1. Tâm nê, du hê nu\ih ho\ geh nkhah dak si, 19 nu\ih dôl geh nkhah êng tâm ngih. Nkuăl dôl ma nchrăp jêh 4 ntu\k nkhah rgum, n’hâm mât 1000 nu\ih, nchrăp ntu\k săm to\ng 10 nsưng săm. Kan njrăng, rdâng srê dôl geh ntru\nh tâm nau kan 4 ta ntu\k./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương