Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

 

VOV4.M’nông: Tâm nău mbơh g^t nar 23/2, Ủy ban châu Âu ndơ\ luh nar ton 10 nar gay đă 6 dak lăp kan nsum lah Đức, Bỉ, Đan Mạch, Hungary, Phần Lan n’hanh Thụy Điển ntlơi jăng nking kol ta n’har bri. T^ng nău mbơh bah Ủy ban châu Âu, nău kan bah 6 dak lăp kan nsum dja geh ma nău lơh chrai mpeh quy định dah ro\ng rsong hăn kon nu^h n’hanh ndơ tăch tâm mpôl nơm. Kruanh Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen lah rjăp, châu Âu ân mô lâp tay nău tih kơt bôk tơm nuh srê têh khay 3/2020, rnôk ăp dak lăp kan nsum tâm rlong nt^l mpông n’har bri êng du ding, jêng tât nău tăch pruăt hô rêng pă an ndơ tăch tâm nkual./. 

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương