Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: Nau kan duh jêr ta Myanmar tât rnôk aơ hôm geh nau duh jêr, rnôk geh nau mbơh mpeh rnoh nu\ih khi\t tâm nau [ư ru\ng răng hao lơn ma âk. Ti\ng ntu\k kan bah nu\ih ntoh măt Liên hợp quốc ta Myanmar, ho\ geh 38 nu\ih ho\ khi\t tâm lơ 3/3 ta Myanmar tâm ăp nau tâm lơh đah nu\ih [on lan [ư ru\ng răng ndrel cảnh sát. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nar aơ mra [ư r[u\n nchră mpeh nau kan aơ gay ma joi ntrong. Ko\ tâm nar, N’gâng kan nchră nau Nga ton mra lăp tâm nau tâm boh đah ăp rmôt kan bah ăp dak Đông Nam Á (ASEAN) gay joi luh ntrong kan đăp mpăn ân nau geh ta Myanmar. Nau ton lah bah N’gâng kan nchră nau Nga kuăl jă ăp ding ân geh der nau lơh khuch hô tâm lơh, ntoh nau nkân ndrel [ư ân ueh ngăn, joi du nau kan đăp mpăn bah ntrong tâm nchră geh nau ndâk njêng./.

                                                Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương