Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

VOV4.M’nông: Rơh mpăr rdeng dak si vắc xin Covid-19 bôk năp bah AstraZeneca si\t Việt Nam ho\ tât tâm tach ndeh mpăr Tân Sơn Nhất, Nkuăl [on têh Hồ Chí Minh di\ng nar lơ 24/2. Dak si Vắc xin geh 117.600 di\ng, tâm rnoh rvăl rlau 200 rbăn di\ng geh N’gâng kan dak si ân rvăt bôk năp. Dak si vắc xin AstraZeneca tâm rgop nsum đah ngih săm [u\t Đại học Oxford (dak Anh( mi\n njêng.

Vac xin Covid-19 

Ntu\k kan geh N’gâng kan dak si ân rvăt vắc xin lah Ntrong kan mi\n rvê nau chuh n’gang ân kon se ndrel bu têh (VNVC). Jêh geh tât dak nơm, dak si aơ geh leo tât ntu\ưk ân n’ik tâm trong Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận. AstraZeneca nchrăp geh pă 30 rkeh di\ng ân Việt Nam. N’gâng kan mât dak si geh jao nau nchrăp pă vắc xin Covid-19 bah AstraZeneca. Vắc xin Covid-19 rnôk tât Việt Nam geh prăp tâm 3 kho ân n’ik ta Hà Nội, Nkuăl [on têh Hồ Chí Minh ndrel Đà Nẵng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương