Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

VOV4.M’nông: N’gâng kan rđau kan tahen Biên phòng n’gor Dak Nông mhe tâm rgop nsum đah ăp gưl uỷ, n’gâng kan xã Quảng Trực, nkuăl Tuy Đức [ư nau kan nkoch mbơh nau vay ơm tahen biên phòng Việt Nam ndrel bonh đă nu\ih [on lan tâm nkuăl n’har bri [ư ân ueh ăp nau kan njrăng, rdâng srê Covid-19. Đah nau kan leo ndeh hăn nkoch mbơh, ndjôt loa ti.

Tahen Biên phòng ntru\nh nau rgo\ jă

Tâm rgop nsum ma n’ha cờ, nau nchih nkoch ndrel tât ăp ngih, rmôt tahen biên phòng n’gor ho\ rgum nkoch trêng mpeh nau vay ueh ơm 62 năm Nar ndâk tahen biên phòng Việt Nam, 32 năm nar biên phòng lam [on lan (3/3). Rơh nkoch bri hôm uănh khlay tât nau kan njrăng rdâng srê Covid-19 tâm [on lan ndrel ăp nau ntru\nh mpeh nau kan mât, luh, lăp bah trong n’har bri./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương