Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: UBND n’gor Dak Lak mhe geh nau ntru\\nh mbơh mpeh nau nsru\ng ăp ntu\k kan [ư nkân njrăng rdâng srê Covid-19 bah n’gor. Ti\ng nê, n’gor rđau nsru\ng 5 ntu\k nkân njrăng srê tâm nkuăl Ea Súp ndrel Ea H’Leo ntơm lơ 4/3/2021. UBND n’gor jao ân UBND ăp nkuăl tâm rgop nsum ma Công an n’gor, N’gâng kan rđau tahen Biên phòng n’gor, N’gâng kan dak si ndrel ăp rmôt kan êng geh tât nau [ư, đăp mpăn nau dơi ndrel nti\m mbơh [ư ăp nau kan njrăng, rdâng srê đah ăp nu\ih râng [ư nau kan tâm ăp ntu\k nkân njrăng ti\ng di nau ntru\nh. N’gâng kan dak si ndrel ăp nkuăl, rmôt kan lo\ [ư ân geh nâp nâl nau kan njrăng, rdâng srê tâm nkuăl, nchrăp ti\ng uănh nau geh bah srê ji tâm n’gor Gia Lai ndrel ăp nkuăl êp nê gay ma năn mbơh nchră nau ân UBND n’gor lo\ ndâk tay ăp ntu\k nkân njrăng srê rnôk geh nau tât ngăn./.

            Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương