Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

          VOV4.Mnông – Ôi 25/2, Ban nt^m rđau Uănh nđôi le\ rngôch wa\ng sa năm 2021 n’gor Dak Lak le\ [ư pơk jrô tiăr nti nău kan Uănh nđôi le\ rngôch wa\ng sa năm 2021 gưl n’gor đah tât râng bah ăp rmôt rnâng kan uănh nđôi le\ rngôch wa\ng sa, ăp nu^h uănh nđôi, ăp nai ban nt^m rđau gưl nkuăl, nkual [on têh. Đah n’gor Dak Lak, năm 2020, rgo\ jă prăk ntuh kơl lam kon nu^h geh rlău 42.100 rmen prăk, so\k ndơ\ tơm prăk ngih dak geh 8.600 rmen prăk, geh 1.425 doanh nghiệp dăn [ư mhe n’hanh rlău 10.300 doanh nghiệp dôl pah kan. {ư t^ng uănh nđôi le\ rngôch wa\ng sa, Dak Lak mbra [ư bah nar 1/3 tât 30/7/2021 đah trong so\k nchih nu nău mbơh tă bah nău tâm sam [u\t bah sam [u\t rhoăch nău hành chính n’hanh ôp na nê| tâm rgop nchih nău mbơh tâm bảng ôp điện tử tâm trang thông tin uănh nđôi le\ rngôch wa\ng sa 2021. Kruanh n’gor Dak Lak lah rjăp, aơ lah rơh uănh nđôi le\ rngôch khlay, geh tât âk nu^h, ntu\k kan, trong uănh nđôi n’hanh so\k nu nău mbơh âk trong. Ban nt^m rđau ăp gưl an uănh mât rjăp, di nga\ch nău đă n’gluh an.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương