Pơk uănh mông nar djăt: 2/2/2021

 

VOV4.M’nông: Ntu\k rgum mât uănh nuh srê n’gor Dak Lak an g^t, 4 nu^h F1 n’hanh 36 nu^h F2 geh tât 2 hê nu^h F0 ta Gia Lai lôch uănh năl mham bôk năp mô mpơl ntưp đah Sars-CoV-2. Bol mô saơ ntưp đah Sars-CoV-2, yơn le\ 4 nu^h F1 hôm dơi an gu\ rgum êng ta Ntu\k rgum kan dak si ăp nkuâl to\ng 21 nar t^ng quy định đo\ng. Nkre, geh tât ăp nu^h F1 dja, {an rđău đă njrăng n’gang nuh srê ăp nkuâl ho\ an [ư gu\ rgum êng 159 nu^h F2 (lah: Cư M’gar 21 nu^h; Ea Sup 67 nu^h; Ea H’leo 38 nu^h n’hanh Krông Ana 33 nu^h). Ăp nu^h êng [a [a\ s^t bah nkual tơm nuh srê Hải Dương, Quảng Ninh dơi ăp nkuâl, thị xã, nkual [on têh an gu\ êng ta jay./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương