Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

 

VOV4.M’nông: T^ng nău mbơh bah Bộ Công Thương, kơp tât 15/2/2021, ns^t geh tăch n’gluh lam dak geh tât 38 rmen prăk, hao 36% rđ^l đah ndrel khay dja năm e nơh; rvăt n’glăp tâm bơi 2 khay aơ hao nklăp 25% đo\ng. Tâm rnôk nuh srê têh Covid-19 dôl hôm tât du\t n’hâm krit nji, lơh khuch le\ ma ta năp măt n’hanh jo\ jong đah jâng wa\ng sa lam ntu\r neh tâm ban kơt Việt Nam đo\ng, Bộ Công Thương ndơ\ luh rnoh u\ch tât geh tăch n’gluh n’glăp 4-5% tâm năm aơ. Wa Trần Thanh Hải – Groi Cục trưởng Cục Tăch n’gluh n’glăp, Bộ Công Thương nkoch mpeh ăp trong nkra tơm khlay gay tât rnoh ndơ\ luh, lah rjăp: doanh nghiệp mbra [ư dăp rgum tay gay joi g^t na nê| n’hanh do\ng ue\h lơn trong dơh soih bah nău Tâm ton dah ro\ng tăch rgâl ho\ ký ton; nkre mât ue\h n’hanh n’hao săk blău tơm nu^h kan tâm ban kơt ăp ndơ mpeh koh n’hu\ch dơh glêh si [u\t mât kan…gay ntop kơl doanh nghiệp dơi tât rnoh tăch n’gluh./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương