Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

 

  VOV4.M’nông: Australia nar 5/3 ho\ đă Ủy ban châu Âu (EC) m^n uănh di tay nău n’glêh an nking nchăng trong nchuăn rdeng vaccine bah hãng dược phẩm AstraZeneca tât dak dja. Tâm du nău mbơh, Bộ trưởng Y tế Australia an g^t, Australia ho\ nkoch nkô| nău dja tât Ủy ban châu Âu ma ăp trong tâm boh n’hanh ho\ đă nhih pah kan mât uănh [ư si [u\t dja bah Liên minh châu Âu m^n uănh di tay nău n’glêh a. Tâm du nău plơng ơh du\t mhe, nu^h ntơh ngơi Ủy ban châu Âu an g^t, nhih pah kan dja mô ho\ dơn geh nău đă mha êng bah Bộ trưởng Y tế Australia. Bah năp nê, Ủy ban châu Âu ho\ u\ch t^ng nău n’glêh an bah Italia nking nchăng nău rdeng 250 rbăn d^ng vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 bah hãng dược phẩm AstraZeneca dơi [ư njêng tâm dak hăn tât Australia, đah nkô| Australia mô di lah dak dôl geh tât khuch bah nuh srê Covid-19./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương