Pơk uănh mông nar djăt: 25/2/2021

VOV4.M’nông: Rơh 2 bah nau kan chuh n’gang vắc xin Covid-19 ta Ấn Độ ntơm lơ 1/3. Tâm nê, rmôt nu\ih geh kơl an chuh n’gang lor tâm rơh aơ lah ăp nu\ih rlau 60 năm, ndrel ăp nu\ih rlau 45 năm geh nau ji ơm. Tâm rơh chuh n’gang aơ, Ấn Độ mra pơk hvi ntu\k gay ma chuh n’gang đah 10 rbăn ntu\k kan chuh n’gang bah Chính phủ ndrel rlau 20 rbăn jrâu chuh n’gang êng. Tâm rnôk vắc xin tâm ntu\k chuh n’gang bah Ngih dak lah mô roh prăk, ăp nu\ih tât chuh êng tâm ntu\k pơk kan êng mra geh trok êng prăk lah tât chuh. Rnoh bah du di\ng vắc xin Covid-19 mra geh Chính phủ ndơ\ luh tâm 3-4 nar tât tâm nau ôp bau bah ăp nu\ih kan ê nkra ndrel ăp ngih dak si. Kơp ntơm nrôk rơh 1 bah nau kan chuh n’gang vắc xin Covid-19 lơ 16/1, Ấn Độ ho\ chuh văc xin Covid-19 geh nklăp 10,7 rkeh nu\ih, tâm nê 1,4 rkeh nu\ih ho\ geh chuh tal 2./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương