Pơk uănh mông nar djăt: 4/12/2020

VOV4.M’nông – Ntu\k uănh nđôi kop ji TPHCM (HCDC) an g^t, nar nđaơ 3/12 jêh uănh năl mham bah ăp F1 mâp đah 4 nu^h ntưp Covid-19 ta ntu\k ntop tay 105 nu^h. Rlău ma nu^h ji 1347 geh ntưp bah nu^h ji 1342 ri ăp mham F1 mâp đah nu^h kan Vietnam Airlines mô geh ntưp. T^ng HCDC, ngih pah kan dơi kan le\ dơi năl 456 nu^h F1 bah nu^h ji 1347; tă bah ne\ uănh năl mham saơ 2 ntil mham ntưp lah nu^h ji 1348 n’hanh nu^h ji 1349; 453 ntil mham [a [a\ an saơ mô geh ntưp. Đah nu^h ji 1348, HCDC uănh năl mham 184 ntil mham F1 an saơ mô geh ntưp. Đah nu^h ji 1349 geh 134 ntil mham F1 ri le\ năl geh 123 ntil mô geh ntưp, 11 ntil mham dôl kâp. Kơt ne\, geh 841/852 ntil mham le\ dơi uănh năl, tâm ne\ geh 3 ntil mham ntưp (le\ mbơh) n’hanh 838 ntil mham mô ntưp. Rlău ma ne\, geh 791/1392 ntil mham F2 le\ dơi ua\nh năl n’hanh an saơ mô geh ntưp.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương