Pơk uănh mông nar djăt: 24/2/2021

VOV4.M’nông: Ti\ng nau nti\m bah N’gâng kan dak si, Vắc xin Covđi-19 mra geh ntru\nh nau leo chuh tâm lam dak, rnoh kơl an tă bah nau khuch hô tât dêh. N’gâng kan dak si Đỗ Xuân Tuyên mhe ký ntru\nh nau nti\m mpeh nau kan chuh văc xin Covid-19. Tâm nê nti\m mbơh kloh 11 rmôt nu\ih geh kơl chuh njrăng vắc xin srê Covid-19 bôk năp. Ngăn lah, 11 rmôt nu\ih geh nau khuch kơt lah: Nu\ih pah kan tâm ngih dak si, nu\ih kơl râng nau njrăng rdâng srê, Nu\ih pah kan nchră nau, Hải quan, cán bộ pah kan tâm trong mpông đah dak ba dih, rmôt công an, tahen, nai nti, nu\ih rlau 65 năm, rmôt pă ndơ do\ng kơl rdâng srê, nu\ih geh nau ji jâk, nu\ih geh nau u\ch hăn kan, hăn nti tâm dak ba dih, nu\ih tâm ăp nkuăl srê ti\ng nau đă…N’gâng kan dak si ko\ mbơh knu\ng săch rvăt ăp ntil vắc xin ueh tam gay ma dơi rdâng mât, geh tnu\k kan N’gâng kan dak si lam ntur neh uănh năl./.

                                    Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương