{o# đo#i {ok Hô (Bộ đội Bác Hồ)

Dân ca: Bahnar

Biểu diễn: Đinh Văn Vinh

Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương