Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2021

 

VOV4.M’nông: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mhe njuăl si [u\t nkhôm rnê Nguyễn Ngọc Mạnh (thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, nkuâl Đông Anh, nkual [on têh Hà Nội), nu^h bu ndăm nănh kơl r[ah oh jê| tu\p bah dăp 12 chung cư ta Hà Nội. Lam si [u\t njuăl bah Thủ tướng: “Gâp du\t rngot tăng geh nău lư, tâm nar 28 khay 02 năm 2021, oh Nguyễn Ngọc Mạnh ho\ ngăch rvê, nănh n’hanh năn kơl rêh dơi mon geh tu\p bah dăp 12, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, nkual [on têh Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ njuăl si [u\t nkhôm rnê nău kan nănh săk, nuih n’hâm dơn kan bah oh Nguyễn Ngọc Mạnh. Gâp dăn đă Ủy ban nhân dân Nkual [on têh Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nkhôm, rnê oh Nguyễn Ngọc Mạnh gay nar lơn ma geh âk ăp nu^h ue\h lo\ng, nuih n’hâm kơl nu^h ring lam ăp tâm nău rêh bah he”./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương