Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: Viện Vacxin ndrel sinh phẩm dak si, N’gâng kan dak si gu\ kan ta n’gor Khánh Hoà mhe [ư nau nti\m mbơh nau rlong, khám, săch nu\ih u\ch nau rlong chuh Vacxin Covid-19 tal 2 bah Việt Nam geh ntơ lah Covivac. Ntơm lơ 5/3 ăp rmôt kan ndơn săm [u\t dăn râng rlong bôk năp rơh 1 vacxin Covivac. Viện Vacxin ndrel Sinh phẩm dak si tâm rgop nsum đah ngih săm [u\t Đại học Y Hà Nội, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ndơn săm [u\t, săch ăp nu\ih u\ch rlong geh chuh lor. Ăp nu\ih ăp ntơm 18 tât 59 năm, n’hâm soan ueh, râng nau rlong chuh geh mi\n, geh rnoh jâk săk, prêh săk ân tâm di, gu\ tâm nkuăl bu mi\n rlong. Nu\ih aơ mra geh khám 9 tơ\, geh chuh 2 nglai Vacxin Covid-19, du di\ng tâm [ah 28 nar. Jêh geh chuh, bu gu\ nkre tâm nê gay ma mi\n nkra tay 24 mông gay ma rlong uănh nau tam./.

            Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương