Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

VOV4.M’nông: Nu\ih ntoh ngơi điện Kremlin, Nga Dmitry Peskov lơ 4/3 kuăl jă Pháp ndrel Đức do\ng nau kan bah nơm gay kơl an Chính phủ Ukraine gay mât đăp mpăn nau kan tâm mpeh ba dâng dak aơ, tă geh nau duh jêr, mra mô rlet nau dơi nkân njrăng. Ntoh nau ta nar r[u\n mbơh, nu\ih ntoh ngơi ân điện Kremlin ntoh nau rvê mpeh nau kan mpeh ba dâng Ucraine a[aơ rnôk ma nau tâm lơh duh hô đah Chính phủ Ucraine ndrel mrôt no\ng êng. Wa Dmytry Peskov mbơh, Nga ko\ mra do\ng nau dơi bah nơm gay ma geh tât rmôt no\ng êng tâm mpeh ba dâng./.

            Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương