Pơk uănh mông nar djăt: 6/3/2021

 

N’gor Kon Tum

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k geh mih.

Sial dăng mbrô 2- 3.

Nar trôk duh ntơm bah:      32 – 34 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   18-  20 độ C

N’gor Gia Lai

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k geh mih.

Sial dăng mbrô 2- 3.

Nar trôk duh ntơm bah:     31 – 33 độ C; êng nkual mpeh bah dâng luh nar 33→ 35 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 17→ 19 độ C; êng nkual mpeh bah dâng luh nar 22→ 24 độ C

N’gor  Dak Lak

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh ntu\k geh mih.

Sial dăng mbrô 2- 3.

Nar trôk duh ntơm bah:      32- 34 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 18→ 20 độ C

N’gor  Dak Nông

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k geh mih.

Sial dăng mbrô 2- 3.

Nar trôk duh ntơm bah:      31-  33 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  17→ 19 độ C

N’gor  Lâm Đồng

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, măng mô mih, ơm ôi bri nđik, nar trôk duh, kêng măng n’hanh măng geh ntu\k geh mih.

Sial dăng mbrô 2- 3.

Nar trôk duh ntơm bah:      29-  31 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23- 250C

Măng trôk nđik ntơm bah:  15→ 17 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 12- 140C

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương