Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2021

 

VOV4.M’nông: Kêng măng, 1/3, ta nkual [on têh Đà Lạt, UBND n’gor Lâm Đồng ho\ dơn geh du máy Real-time PCR uănh năl kaman SARS-CoV-2 tă bah Hội Doanh nhân mom Việt Nam n’hanh Tập đoàn Thành Thành Công pă an. Máy uănh năl kaman SARS-CoV-2 tă bah Doanh nhân mom Việt Nam n’hanh Tập đoàn Thành Thành Công pă an n’gor Lâm Đồng geh le\ rngôch rnoh khlay 2.5 rmen prăk.

Máy dơi ntru\p ndơ đâng so\k ntil mham nu^h ji lôch nê so\k uănh năl êng mham. Ăp tơ\ uănh năl ndrel du tơ\ 96 ntil mham n’hanh an năl saơ nău ji lôch 1 mông n’gul. Rlău ma Covid-19, máy hôm uănh năl dơi le\ rngôch ăp ntil kaman n’hanh siêu vi êng [a [a\. A[aơ ntu\k rgum mât kân nuh srê n’gor Lâm Đồng dôl do\ng 1 máy uănh năl mham geh nău dăng 200 ntil nu^h ji/nar. N’gâng kan dak si Lâm Đồng dôl [ư ăp si [u\t rvăt tay 2 máy uănh năl mham êng [a [a\ gay n’gân ta 2 nhih dak si têh bah n’gor. Yơn lah, mô ho\ to\ng đah nău u\ch geh uănh năl rnôk geh tât nău ji ndal ơm./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương