Pơk uănh mông nar djăt: 26/2/2021

VOV4.M’nông: Kruanh N’gâng kan Ấn Độ S.Jaishankar lơ 25/2 geh rơh tâm kuăl điện thoại ma nu\ih ndrel gưl kan Trung Quốc Vương Nghị gay nchră nau rhuăt tahen bah 2 dak tâm nkuăl n’har bri Ladakh ndrel nau tâm boh bar ding. Kuăl điện thoại tâm nchră geh [ư jêh rnôk tahen Ấn Độ ndrel Trung Quốc [ư jêh nau rhuăt tahen tâm mpeh ba lơ ndrel ba dâng bah nglau Pangong. Tahen 2 dak ho\ ntơm ntru\nh nau rhuăt tahen tal 2 luh bah ăp ntu\k geh tâm pit njok trong nkân njrăng ngăn (LAC). Êp nau kan rhuăt tahen tâm ntu\k, 2 n’gâng kan nchră nau bôk năp bah Ấn Độ ndrel Trung Quốc ko\ nchră nau nchrăp 5 nau dơi geh tâm năm e tâm nau tâm mâp êp rơh r[u\n Kruanh N’gâng kan bah ntu\k kan tâm boh Thượng Hải./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương