Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

 

VOV4.M’nông: Mhe lăp tâm khay wai yơn âk ntôr bri ta Gia Lai ho\ gu\ tâm nău nchroh u\nh sa bri  gưl V (gưl du\t klach rvê). T^ng nchih rgum lor bôk năp Chi cục Kiểm lâm n’gor, lam n’gor a[aơ geh nklăp rlău 226000 ha bri geh ma nău u\nh sa âk. Tâm rnoh dja mhe geh 183 nkual geh ma nău u\nh sa bri  hô dơi nu^h tơm ntuh kơl ăp ndơ do\ng njrăng- n’gang u\nh sa bri. Âk neh bri (lơn lah bri tăm) ru\ hôch geh ma nău u\nh sa bri tâm khay wai. Yor kơt nê|, nhih pah kan rnâng kan ndrel ăp nkuâl, nu^h tơm bri dôl rgum ăp trong nkra njrăng n’gang, puh n’hât u\nh sa bri t^ng trong r[o\ng 4 ta ntu\k gay bah ir roh huach bri dak mpêt khlay./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương