Pơk uănh mông nar djăt: 2/3/2021

VOV4.M’nông: Uỷ ban Châu Âu (EC) nchrăp mbơh nau đă ngăn mpeh nau ntru\nh hộ chiếu vắc xin Covid-19 điện tử tâm lam nkuăl Liên minh Châu Âu (EU) tâm khay aơ. Aơ lah nau lah rjăp bah Kruanh EU tâm nar r[u\n trực tuyến đah ăp nu\ih ndâk njêng pháp luật dak Đức. bah năp nê nau kan do\ng ‘hộ chiếu vắc xin” geh ntơm njêng tâm rnôk srê Covid-19 [ư ăp nau kan tăch rgâl, hăn ro geh nkol. Kan ntru\nh nau mhe aơ mra ân ăp nu\ih tă geh chuh vắc xin njrăng rdâng srê Covid-19 geh hăn ro tâm du đê| dak. Bol ma geh ân lah nau kan geh săk tam, yơn hộ chiếu vắc xin Covid-19 ê geh ndơn nau kơl an bah ntu\k n’gâng kan dak si lam ntur neh (WHO)./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương