Pơk uănh mông nar djăt: 5/3/2021

 

VOV4.M’nông: Nar 4/3, ta rơh hop UBND n’gor Dak Nông, wa Nguyễn Đình Trung, Kruanh UBND n’gor rđău đă n’gâng kan dak si ân nchih rgum, m^n uănh trong nchrăp rvăt vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 chuh an nu^h [on lan ta n’gor. T^ng UBND n’gor Dak Nông, ăp trong nchrăp rvăt vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 ân nchrăp ơm, gay rnôk geh nău nt^m nti bah Bộ Y tế mpeh nău rvăt n’hanh chuh vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 an nu^h [on lan ri [ư. Nău chuh vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 an 9 rmôt nu^h an lor t^ng quy định ân dơi t^ng [ư nkre du rơh. Ta rơh hop, ntơh măt n’gâng kan dak si an g^t, nhih pah kan ho\ [ư nchih rgum, geh trong wơt dơn, chuh vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 gay hao mbơh rblang UBND n’gor. Nkre, n’gâng kan dak si n’gor ho\ an [ư lam trong kan mât đăp mpăn, mât prăp vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 to\ng an nău geh chuh n’gang an nu^h [on lan. Tâm quý II/2021, rnôk geh vaccine njrăng n’gang nuh srê Covid-19 n’gâng kan dak si mbra an [ư chuh n’gang d^l n’hanh rmôt nu^h an chuh lor mbra dơi an chuh lor./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương