Chương trình tạm ngưng

Chương trình tiếp theo: Văn nghệ cuối tuần tiếng Thái

Giờ phát: 20H00 - 20H30