Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

Càr Kon Tum: Ua\ mhual, ngai geh tu\ ờ huan geh mhual trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ mờ mìu sơr. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 30 độ C.

 

Càr Gia Lai: Ua\ mhual, ngai geh tu\ ờ huan geh mhual trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ mờ mìu sơr. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 29 độ C. Mìng is tiah Ceo Reo: Bơta mrềt duh bơh 23 tus 33 độ C.

 

Càr Dak Lak: Ua\ mhual, ngai geh tu\ ờ huan geh mhual trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ mờ mìu sơr. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 30 độ C.

 

Càr Dak Nông: Ua\ mhual, ngai geh tu\ ờ huan geh mhual trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ mờ mìu sơr. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 29 độ C.

 

Càr Lâm Đồng: Ua\ mhual, ngai geh tu\ ờ huan geh mhual trồ tơngai, mho mờ mang geh mìu, geh tiah geh mìu dimơ mờ mìu sơr. Càl khồm bơh dềt tus pràn.

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 28 độ C.

Mìng is [òn dờng Dà Làc: Bơta mrềt duh bơh 15 tus 25 độ C.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định