Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/12/2020

VOV4.K’ho - Tàm dơ\ c^t tơrlòng sơnơm vaccine kòp Covid-19 sơnrờp ngan tàm tơngai dơ\ sơnrờp ai cau tus bal lơh broă dong kờl is in geh bơyai lơh tàm Học viện Quân y (Hà Nội) drim òr (17/12) ờ geh dờp bơta sơndră ni sơna lơi gơwèt mờ 3 nă cau tus bal kơlôi sơnơng c^t tơrlòng lài.

Do là ală bơta tơngo\ niam sơnrờp ngan, kơ\p kờ` lơgar Việt Nam geh sơnơm vaccine lơh is tàm lơgar nàng tam dră mờ kòp Covid-19 gơtòp.

Tàm khà rơlao 200 nă cau dan cih măt tus bal c^t tơrlòng sơnơm vaccine Nanocovax, Học viện Quân y neh rơwah 1 nă cau klao 20 sơnam nàng c^t ding sơnrờp ngan tàm drim òr (17/12).

Pơn jăt tai, 2 nă cau ndai geh 1 nă cau klao, 1 nă cau ùr kung geh bơh 20 tus 40 sơnam geh c^t tơrlòng sơl. Tơnơ\ mờ tu\ neh c^t, ală cau do geh ơm rơlô mờ sền gròi 72 jơ tơn tàm Học viện Quân y.

Măt sơnđan bơh cau c^t tơrlòng sơnơm vaccine geh pồn ndơ\p.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định