Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho- Drà Bồ sơnam pa Đà Nẵng 2021 neh sơnđờm mu\t lơh mang ngai 26/1, gơhòi gơ jà 300 cơldu\ ràng tơlik phan bơh rlau 200 mpồl lơh sa kă bro tàm jơh gùt lơgar dê tus bal.

Sơnđờm mu\t lơh drà Bồ sơnam pa Đà Nẵng

Ală phan bơna geh ràng tơlik tàm dơ\ lơh drà, tàm hơ\ geh: phan điện, điển tử, phan dơm chi, phan bơka hìu đam, phan lơh mòn mờ tê niam chài; ală phan bơna ngui sa drơng jơnau kờ` blơi phan sa tềp bơh làng bol dê bè phan sa tru\ gơm sin, phan tà` mai, phan pa tu\ do, kho\ dum, phan bong bơka hàng să jan…

Lơh drà Bồ sơnam pa là dùl tàm ală broă lơh ờs mờng pah nam, ai tơl bơta ai ală mpồl lơh sa kă bro in yal tơngi\t phan bơna, yal tơngi\t mat phan kă bro, rề ơnàng drà kă bro, tăc blơi phan bơna mờ drơng jơnau kờ` blơi phan bơh làng bol dê tàm dơ\ sa Tềp bơhiàn yau dà lơgar dê. Lơh drà Bồ sơnam pa Đà Nẵng jo\ jòng bơh tu\ do tus jơh ngai 1/2.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định