Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/1/2021

VOV4.K’ho- Pơrjum dờng cau al mat gùt lơgar dơ\ 11 bơh Đảng Làng bol Kăc màng Lào neh lơh geh cồng nha niam bơ ne\, ồng Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar geh dơ\ cribơyai tàm điện thoại mờ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Làng bol Kăc màng Lào khóa 11 ồng Thongloun Sisoulith.

Ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar cribơyai tàm điện thoại mờ Tổng Bí thư Lào

Tàm dơ\ cribơyai tàm điện thoại, ồng Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar mờ Tổng Bí thư  lơgar Lào ồng Thongloun Sisoulith đơs nền, broă lơh sơ lơ tơnguh kơ\ kơl jap mờ bơtàu tơnguh bơta g^t gơ\p lơh broă bal dờng màng, tam klăc bal kuơ màng mờ lơh broă bal tơl làm Việt Nam mờ Lào là broă lơh jo\ jòng, geh bơta kuơ kis jo\, geh gơ noar broă kuơ màng gơ wèt mờ broă sền gàr bơta lơngap lơngai is jơi bơtìan dê, gơ noar tờm, tơl làm kơnhòal ù tiah, bơt bơtàu chủ nghĩa xã hội  tơl lơgar dê, pơgồp bơnah niam ngan tàm bơta ring lơngai, kơ\ kơl jap mờ bơtàu tơnguh tàm tiah do mờ tàm dunia; đơs ngan tàm khat dùl tu\ tơngai lơi, 2 gah kung geh lơh ngan jơh nùs jơh tồr bal mờ gơ\p nàng sền gàr, bơtàu tơnguh bơta g^t gơ\p kuơ màng Việt Nam mờ Lào ngai sơ lơ bơtàu tơnguh, sùm tơ lir niam, sùm sùm kơ\ kơl jap mờ pơn jat tai mblàng yal ai rơ nàng tơ nơ\ do in.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định