Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2021

 VOV4.K’ho- Drim ngai 19/1, Mpồl lơh broă bơh Tỉnh ủy,  HĐND, UBND, UBMT dà lơgar Việt Nam càr Dak lak neh lòt còp, pà phan, pơn dờm pơn điang ală kuang bàng, cau ling mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar gơl gùng tiah nhàr lơgar bơh càr dê di dơ\ sa tềp bơhìan dà lơgar Tân Sửu nam 2021.

Mpồl lơh broă pà phan kuang bàng, cau ling pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar jat gơl gùng tiah nhàr lơgar in

Mpồl neh lòt còp, gờm chờ sa tềp mờ pà phan gah đơng lam mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, ală pôs đồng ling sền gàr tiah nhàr lơgar jat kềng gah gơl gùng tiah nhàr lơgar: Pôs đồng 735, Pôs đồng   737, Pôs đồng  739, đoàn 741, mờ Mpồl lơh sa sền gàr dà lơgar  737. Tàm ală tiah tus còp, Mpồl neh ia\t kơ no jơnau yal mhar bè bơta lơh jat kơ nòl broă tàm nam. Mơ kung rcang broă lơh wă rò sa tềp bơhìan yau Tân Sửu nam 2021 ai ală kuang bàng, cau ling, làng bol tàm tiah lơh jat kơ nòl broă sền gàr gơ noar tờm tiah nhàr lơgar bơh dà lơgar dê.

Đại tá Đào Viết Hùng, Cau atbồ Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar càr Dak Lak pà g^t: kuang bàng, cau ling sùm tơnguh ua\ nùs nhơm rcang ngăc, gàr niam tiah nhàr lơgar lơngap lơngai, nàng làng bol geh dùl dơ\ sa tềp ram mhu\, chờ hờp. Bơdìh hơ\ tai, kung ờ hui\ kơ nòl broă sơn dră kòp Covid-19.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định