Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/1/2021

VOV4.K’ho- Lào geh gơ gơs là lơgar geh pria\ jền lơh geh dimơ jơnhua dilah lơh geh khà gơguh lơh sa bơh 6,5 tus 7% tàm tơngai bơh nam 2020 tus nam 2030. Pria\ lơh geh kờp bal tàm dùl nă cau 4 rbô dolar Mỹ tàm 1 nam. Nàng lơh geh jơnau kờ` do, tàm pơrjum dờng Đảng làng bol kac màng Lào dơ\ 11, lơgar do neh ai tơlik 2, 3 broă lơh bè tơnguh rài rơndap tap sèng lơh sa gơ jat bal mờ lơh sa, kă bro li la, rơcang lài, jơh nùs tàm broă lam lơh geh cồng nha broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan.

Bơdìh hơ\ tai, Chính phủ Lào kung sền broă rơndap lơh gơguh tơlir tus nam 2030 là broă lơh tờm ngan nàng gàr jơnau kờ` bơtàu tơnguh lơh sa mpồl bơtìan jo\ jòng, kuơmàng là lam dà lơgar lik bơh bơta dà lơgar ờ huan bơtàu tơnguh, gơ gơs là lơgar gam bơtàu tơnguh geh pria\ lơh geh dimơ jơnhua mờ lơh geh jơnau kờ` bơtàu tơnguh kơ\ kơljap tàm nam 2030 jat gùng dà tơlir mờ kơ\ kơljap.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định