Pa do, Gơnoar at bồ lơgar neh tơlik kơrnuat sồ 62/2014 bơh Gơnoar at bồ lơgar ngai 25/6 geh cih bè sền pà jàu khà jờng: “Cau chài làng bol” “cau jak chài ngan” tàm gah broa\ lơh chài rgơi ờ di phan bơna.

Tơl khà bal:

Tơl khà bal nàng sền sơ wì pà sră jờng rơ Cau chài làng bol, Cau chài jak ngan, bè do: Dùl nùs mờ dà lơgar Việt Nam rài làng bol lơh tờm mpồl bơtiàn ring bal; lơh jăt niam gùng dà broă lơh bơh Đảng, kơrnuat boh lam dà lơgar dê, jơnau pal jăt bơh anih lơh broă, mpồl cau mờ bòn lơgar; geh nùs nhơm bồ tơngoh niam, lam lài tàm rài kis; jơh nùs jơh tồr mờ broă lơh, geh cau lơh broă bal mờ làng bol kờn gơboh, sền dờng màng; bơto geh cau dùl nă să gam tus bal sền gàr mờ brồ guh bơta kuơ phan lời wơl chài rơ gơi ờ di mờ phan bơna.

Bè tơl khà tus mờ sră jờng rơ cau chài làng bol:

Gơ wèt mờ sră jờng rơ Cau chài làng bol, ală cau dùl nă să is pal lơh geh tơl tơl khà tơ nơ\ do: Geh bơta jak tàm broă lơh jak chài ngan, geh dà kơlhề tă pơ gồp uă ngan, pơn rơ ngan ai broă lơh sền gàr mờ brồ guh bơta kuơ phan lời wơl chài rơ gơi ờ di mờ phan bơna tàm làm gùt lơgar, tơngo\ tàm broă gi\t uă bơta chài mu\t ngui phan lời wơl chài rơ gơi ờ di mờ phan bơna, geh cồng nha, khà jờng, phan bơna nùs nhơm hala phan bơna geh bơta kuơ uă bè jơnau kah yau, chài rơ gơi, jak chài, niam chài, bơta niam, bơta chài; Geh tu\ tơngai lơh broă tàm broă lơh bơh 20 nam rlau hơđăng mờ neh geh dà lơgar pà sră jờng rơ Cau chài jak ngan.

Bè tơl khà tus mờ sră jờng rơ Cau chài jak ngan:

Gơ wèt mờ sră jờng rơ Cau chài jak ngan, kờ` pal geh bơta jak tàm broă lơh jak chài ngan, geh tă pơgồp dà kơlhề dờng ngan, pơn rơ ngan ai broă lơh sền gàr mờ brồ guh bơta kuơ phan lời wơl chài rơ gơi ờ di mờ phan bơna bơh bòn lơgar dê, tơngo\ tàm broă lơh gi\t uă bơta chài lam mu\t lơh phan lời wơl chài rơ gơi ờ di mờ phan bơna, geh cồng nha tàm broă lơh, khà jờng, phan bơna nùs nhơm halà phan bơna geh bơta kuơ bè kah yau, chài rơ gơi, jak chài, niam chài, bơta niam, bơta chài; geh tu\ tơngai lơh broă tàm broă lơh bơh 15 nam rlau hơđăng.

Bè gơnoar mờ kơ nòl bơh cau chài làng bol, cau chài jak ngan dê:

Cau chài làng bol, cau chài jak ngan geh ală gơnoar mờ kơ nòl tơ nơ\ do: Geh dờp grăt, sră dờp sền bơh Kuang atbồ lơgar dê mờ priă jờng geh bal sră jờng rơ Cau chài làng bol hala cau chài jak ngan jăt jơnau cih bơh adăt boh lam dê bè pơr lòng, jờng rơ; Gơ wèt mờ cau chài làng bol, cau chài jak ngan geh priă lơh geh ờ uă, rài kis kal ke geh dờp priă dong kờl ơm kis pah nhai jăt jơnau ai bơh Gơnoar atbồ lơgar dê; Sùm tơnguh jơnhoa jơnau gi\t wa\ mờ bơta chài; Jơh nùs mblàng yal, bơto bơtê jơnau gi\t wa\ mờ bơta chài; Ală gơnoar mờ kơnòl ndai jăt jơnau cih bơh adăt boh lam dê bè pơr lòng, jờng rơ mờ adăt boh lam bè phan lời wơl chài rơ gơi. Kơrnuat do geh ai ngui bơh ngai 7 nhai 8 nam 2014.

                                                Cau mblàng Lơ Mu K’ Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định