Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/2/2021

VOV4.K’ho- Pơn jat tai pơrjum dơ\ 53, drim ngai 23/02, ai jơnau đơs tàm Jơnau yal broă lơh tơngai lơh broă bơh nam 2016 tus nam 2021 bơh Chính phủ dê, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sồr Chính phủ sền sơ wì di bơta geh ngan bè “bơta pràn kơldang” mờ bơta pràn kong jai bơh rài lơh sa dê tềng đap bơta kòp bơ tờp jo\ jòng nàng di tu\ bơsong ală bơta kòl yan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sồr Chính phủ lơh loh jơnau mờng chài tàm broă Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội neh pơgồp bal di tu\ ai tơlik broă lơh, kơrnuat boh lam lơh bơnàng jă adat boh lam nàng Chính phủ in đơng pơlam lơh sa- mpồl bơtìan, di tu\ bơsong ală broă mờ bơta geh ngan ai tơlik. Bơdìh hơ\ tai, sồr tơn jơh, lơh loh rlau tai jơnau mờng chài bè lam lơh jat kơrnuat boh lam.

Kung tàm drim ngai 23/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ai jơnau đơs bè Broă lơh pơrjum dơ\ 11, Quốc hội khóa 14. Kờp du\ tơngai lơh broă bơh Quốc hội dê là 11 ngai. Quốc hội geh pơrjum rơcang lài mờ mut pơrjum tàm ngai 24/3 tus, kờp du\ tơn jơh tàm ngai 7/4 tus.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định