Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/2/2021

VOV4.K’ho-Mho ngai 22/2, Ủy ban te\ khà Kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ Hội đồng Nhân dân càr Gia Lai tơngai lơh broă bơh nam 2021- 2026, neh bơyai lơh pơrjum dơ\ dùl. Jat jơnau yal, tơngai pa do, càr Gia Lai neh lơh jat nền mờ lam lơh broă lơh te\ khà Kuang bàng Quốc hội khóa 15 mờ te\ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026 tàm ù tiah càr dê jat di nùs nhơm Chỉ thị sồ 45 ngai  20/6/2020 bơh Bộ Chính trị mờ sră nggal pơlam bơh ală kấp dê. Jat hơ\, neh crơng gơs Ủy ban te\ khà ală kấp.

Tàm dơ\ pơrjum cribơyai dơ\ dùl neh ring bal bè ală Kuang bàng Quốc hội càr Gia Lai khóa 15 là 8 nă; gơ wèt mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân càr dê tơngai lơh broă bơh nam 2021-2026 neh ring bal yal tơng^t 150 nă nàng pồ 71 nă kuang bàng. Tàm dơ\ pơrjum, ală kuang bàng kung neh tus bal ai jơnau đơs tàm rơndap cih sră nggal dan Hội đồng te\ khà dà lơgar lơh nền ală anih te\ khà, sră cih mat ală anih te\ khà mờ ală Kuang bàng Quốc hội khóa 15 geh pồ tàm tơl anih te\ khà dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định