Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 2/3/2021

VOV4.K’ho- Ủy ban dà lơgar bè kơ nòm dềt pa pơ yoa công văn tus Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục mờ Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao mờ Du lịch; Bộ Thông tin mờ Truyền thông; Bộ Kuang àng; Anih lơh broă dà lơgar bơh ală mpồl cau dê; Ủy ban nhân dân ală càr, [òn dờng gơ wèt dà lơgar sồr sơ lơ tơnguh ală broă lơh rcang sơn dră rềs àr sồt să ai kơ nòm dềt in. Công văn đơs loh: Tàm tơngai pa do, neh gơlik geh ua\ broă kơ nòm dềt gơ dùh, gơ pừ bơh ală tiah ơm kis bal, hìu jơnhoa cờn gơ lam tus rềs àr, sồt să kơn jơ\ ngan mờ chơ\t.

Tềng đap bơta do, Ủy ban dà lơgar bè kơ nòm dềt sồr ală Bộ, gah sơ nah lơh broă, mpồl cau, Ủy ban Nhân dân ală càr, [òn dờng gơ wèt dà lơgar sền gròi, sồr lam lơh jat ală broă lơh rcang sơn dră rềs àr, sồt să kơ nòm dềt, ngan là rcang lài mờ kơryan kơ nòm dềt gơ dùh, gơ pừ; kờp sền ală jơnau sồr mờ broă lơh jat ală bơta tơl khà, broă jàu ờ do ờ dă ai kơ nòm dềt tàm hìu bơnhă, mpồl bơtìan, hìu bơsram… Lơh pràn broă lơh mblàng yal, bơ to bơtê nàng kờ` tơnguh ua\ bơta g^t wă, rùp hìn, sră ba\o, lơh kơ\ kơl jap ală tiah geh bơta pơ hìn gơ bàn rềs àr, sồt să ai kơ nòm dềt in.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định