Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/2/2021

VOV4.K’ho- Ngai 19/02, tàm hìu lơh broă Đảng dà lơgar, Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng neh wă lùp còp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Kuang àng lơgar Lo, ồng Triệu Khắc Chí gam ơm còp lơgar Việt Nam. Tàm dơ\ wă, ồng Triệu Khắc Chí jơh nùs ưn ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng neh lời tu\ tơngai wă Mpồl kuang bàng Bộ Kuang àng lơgar Lo mờ jơh nùs nting bơr gờm chờ cồng nha pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng Cộng sản Việt Nam dê.

Tổng Bí thư, Chủ tịch lơgar, ồng Nguyễn Phú Trọng jơh nùs gờm gờm chờ Mpồl kuang bàng Bộ Kuang àng lơgar Lo tus còp lơgar Việt Nam; đơs niam cồng nha tìp mat cribơyai broă đah 2 Bộ trưởng Kuang àng; sồr tàm tơngai tus, Bộ Kuang àng 2 lơgar pal pơn jat tai lam lơh niam jơnau git wă bal đah Kuang đơng lam bồ dờng màng 2 Đảng, 2 dà lơgar tàm gah lơh broă bal sền gàr lơngap lơngai mờ lơh jat kơrnuat boh lam, tơnguh gơ noar broă kuơmàng he dê tàm tu\ tơngai bè ờs wơl pa ờ mìng rơcang sơndră kòp Covid-19 mờ gam bơtàu tơnguh wơl mờ bơtàu tơnguh lơh sa, sơlơ tìp mat, cribơyai đah 2 gah.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định