Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/2/2021

VOV4.K’ho- Jat broă rơndap lơh, ngai 27/02 hơ\ là ngai 16 nhai 1 nam he, ală tiah bơh càr Dak Lak dê geh dơ\ le\ bal bơyai lơh Dơ\ jàu mờ dờp ling nam 2021. Tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột, geh 346 nă ơruh pơnu lòt gùng lơh ling; tàm hơ\ geh mìng dùl nă cau ùr lơm là ùr Võ Thị Thu Ngà ơm tàm sơnah [òn Thành Nhất.

Võ Thị Thu Ngà (deh nam 1998), ơm tàm tổ dân phố 4, sơnah [òn Thành Nhất, [òn dờng Buôn Ma Thuột là cau ùr lòt ling pa mìng dùl nă lơm tàm dơ\ rơ wah cau lòt ling nam do bơh càr Dak Lak dê. Ngà là kòn put tàm hìu bơnhă geh 5 nă oh mi, bèp là cau ling mờ geh dùl nă bi ùr mờ [ơr tơu là ling geh gria\t. Mờ bơhìan bơh hìu bơnhă dê den bơh tu\ gam dềt Ngà neh kờ` ngan mờ cau ling Wa Hồ mờ kơ\p kờ` tơ nơ\ do geh ngai geh soh tàm să jan phan tơlir ao cau ling dê, cèng bơta pràn kơl dang rơ nàng kơ nòm să dê drơng broă dà lơgar. Mơya, lòt ling sùm là kơ nòl broă bơh cau klau dê lơm, cau ùr kờ` tus bal pal dan cih mat mờ geh hòi pơlam tàp.

                                                      Võ Thị Thu Ngà lài mờ ngai lòt lơh ling

Tơ nơ\ jơh bơsram kấp pe, Ngà tus bal pơr lòng mờ gơ kờn bơsram tàm gah Kế toán bơh Hìu bơsram Đại học Tây Nguyên dê, tus bồ nam 2020 jơh bơsram mờ tu\ do gam lơh  broă tàm dùl công ty dùl nă să is tàm ù tiah [òn dờng Buôn Ma Thuột. Nam 2021, g^t geh jơnau yal Dak Lak geh rơ wah cau ùr làng bol tus bal lơh kơ nòl broă ling klàng den Ngà neh lơh sră is dan mut lòt ling mờ geh bơta dong kờl, pơn jờng bơh cau tàm hìu bơnhă dê.

Thu Ngà đơs: Bơta lơh glài krà` ngan bal mờ rơndap rài kis niam ngan bơh cau ling dê mờ oh neh sền go\ bơh bèp mờ ală bi klau, bi ùr bal mờ ală jơnau yal bơh bơta geh ngan, tàm sră pơ àr neh lơh oh in sền dờng màng ngan ală bơta lơi mờ cau ling Wa Hồ dê cèng wơl ai rài kis lơngap lơngai bơh làng bol dê. Den tàng kơ\p kờ` geh ơm tàm mpồl ling klàng bơh oh dê ngai sơ ua\ ngan. Mut lơh ling geh bòl glar kal ke ngan, ua\ ngan bơta lòng ơm tềng đap mơya oh kơ\p kờ` ngan mờ neh rcang lài nùs nhơm sơn dră wơl mờ ală bơta lòng. Oh geh lơh ngan lơh sir niam ngan kơ nòl broă geh jàu mờ kơ\p kờ` geh drơng broă jo\ jòng tàm mpồl ling.

Tu\ do, bèp Ngà dê neh chơ\t, mè mờ ală bi klau, bi ùr ndai kis tàm Gia Lai, ai Nga den kis bal mờ hìu bơnhă bi ùr là Võ Thị Bích Ngọc (Kuang bàng Phòng Chính trị, Gah đơng lam ling klàng càr dê) tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột. Lài mờ ngai lòt ling, Nga lời tu\ tơngai dong bi bơrtơu, bi ùr sơng ka sền gàr sươn tam bia\p tềng đap [làng hìu, pơs wàs hìu đam. Tu\ do, tài bơh bơta kòp Covid-19 gơlik geh kal ke ờ gơ tùi g^t lài den mè bơh oh Ngà dê tàm Gia Lai digơlan ờ gơtùi rê tơngăc Ngà tàm tu\ lòt ling mờ mìng geh ting bơr tơngkah kòn ùr lòt ling pràn kơl dang lơm, lơh gơs kơ nòl broă bơh dùl nă làng bol dê gơ wèt mờ dà lơgar. Mờ bơta mờng chài bơh he dê, bi Ngọc neh lời ua\ tu\ tơngai nàng nting tơngkah oh he dê.

Bi Ngọc đơs: Ngà là kòn put tàm hìu bơnhă, geh mè bèp mờ ală bi klau, bi ùr kờ` gơ boh, ròng siam bơh tu\ gam dềt tus di tu\ oh lòt ling, hìu bơnhă a` bơdìh mờ ală bơta chờ hờp den kung kơ lôi sơ nơng ngan sơl. A` mìng g^t pơn dờm pơn diang Ngà lơh ngan gàr kơ\ dơn nùs nhơm mờ lơh ngan jat gùng mờ oh neh sac rơ wah. Bulah ơm tàm khat dùl tiah lơi, broă lơh lơi kung sùm lơh ngan bơsram tàp, lơh gơs niam kơ nòl broă mờ Đảng, dà lơgar, ling klàng dê jàu. A` pin dờn là tiah ơm kis tàm mpồl ling klàng geh dong oh bơsram tàp bồ tơngoh, nùs nhơm sơr lèt gan kal ke, geh pràn kơl dang să jan mờ rài kis lơh glài  rlau tai.

Jat Thiếu tá Trịnh Ngọc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng – Pơn dờm pơn diang rơ wah cau lòt ling, gah đơng lam ling klàng [òn dờng Buôn Ma Thuột đơs, tàm ală nam lài do, [òn dờng là dùl tàm ală tiah geh khà ơruh pơnu lòt ling ua\ ngan rlau jơh bơh càr dê; broă lơh rơ wah cau lòt ling mờ hòi làng bol lòt ling sùm gàr niam bè khà, bơta niam mờ ală broă jàu ling, geh kuang đơng lam bồ kấp hơ đang đơs niam ngan. Nam 2021, [òn dờng geh 346 nă ơruh pơnu lòt ling; tàm hơ\, geh 301 nă ơruh pơnu tus bal lòt lơh kơ nòl broă ling klàng (geh dùl 1 nă cau ùr) mờ 45 nă  ơruh pơnu lơh jat kơ nòl broă Kuang àng làng bol. Tu\ do, tơl broă lơh rcang lài ai dơ\ jàu mờ dờp ling neh geh lam lơh niam ngan, gàr niam bơta ờ do ờ dă…

Nam 2021, càr Dak Lak geh jàu broă jàu rơ wah cau lòt ling mờ hòi 2 rơbô 843 nă làng bol lòt ling; tàm hơ\ geh 2 rơbô 502 nă làng bol tus bal lơh kơ nòl broă ling klàng (tàm hơ\ geh mìng Võ Thị Thu Ngà là cau ùr)  mờ 341 làng bol tus bal lơh jat kơ nòl broă Kuang àng làng bol.

Tềng đap bơta gơlik geh kal ke bơh kòp Covid-19, gah đơng lam ling klàng càr neh rcang lài cribơyai ai Mpồl duh broă kơ nòl broă ling klàng càr đơng lam ală tiah in bơyai lơh dơ\ jàu mờ dờp ling tàm nùs nhơm mhar, bal hia\, gàr niam broă lơh rcang sơn dră kòp. Tiah bơyai lơh dơ\ jàu mờ dờp ling geh lơh tàm tiah di pal, niam, gơtùi sền gròi niam ngan bơta kòp, ngan là broă lơh sàng kloh, [ồm sơ nơm lơh kloh khuẩn. Gơ wèt mờ ală rơndeh rơndồ wă rò cau ling pa, mpồl ling lơh sơ nơm, gah lơh sơ nơm ală tiah dê geh pơgồp bal mờ mpồl lơh sa kă bro, cau tờm rơndeh, cau ma\y rơndeh lơh niam broă lơh sàng kloh, lơh kloh khuẩn, gàr niam bơta ờdo ờdă tàm tu\ pơn diang ling bơh ală tiah dê rê tus tàm mpồl lơh broă.

Quốc Học jat ba\o Dak Lak- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định